dnaHealth testiyle, genlerde görülen ve bireyin kronik hastalık geliştirme veya hastalık riski ile ilişkilendirilebilen farklılıkları tespit edilerek riskler öngörülebilir. Analiz sonuçları doğrultusunda bireye özel sağlık önerileri, yaşam tarzı, beslenme danışmanlığı ve kronik hastalık risklerinin yönetimi için plan sunulur.

dnaHealth

Kronik Hastalıkların Yönetimi için Temel Bilgiler
dnaHealth testiyle, genlerde görülen ve bireyin kronik hastalık geliştirme veya hastalık riski ile ilişkilendirilebilen farklılıkları tespit edilerek riskler öngörülebilir. Analiz sonuçları doğrultusunda bireye özel sağlık önerileri, yaşam tarzı, beslenme danışmanlığı ve kronik hastalık risklerinin yönetimi için plan sunulur.
“Nutrigenetik”, gen varyantlarının hem besin alımı ve metabolizması üzerindeki etkilerinin hem de sağlık üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. “Nutrigenomik” ise besinlerin ve çevresel faktörlerin genom, proteom ve metabolom üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Belirli bir diyetin ve çevresel faktörlerin gen ekspresyonlarını nasıl artırdığını veya baskıladığını açıklar.

Nutrigenomik araştırmalar, bireye özgü hazırlanmış beslenme önerileri ve yaşam şekli değişikliklerinin çeşitli hastalık riskleriyle ilişkili gen ekspresyonları üzerinde önemli etkileri bulunduğunu göstermektedir. Nutrigenetik ve Nutrigenomik araştırmaların yapıldığı, dnaHealth testi beslenme danışmanlığı ve kronik hastalıkların yönetimi için en temel bilgileri sağlar.
dnaHealth testiyle analiz edilen varyasyonlar;
• Osteoporoz,
• Kanser,
• Nöral tüp defektleri,
• Kardiyovasküler hastalıklar,
• Diyabet gibi çeşitli kronik hastalıklarla ilişkilidir.
dnaHealth Testiyle Analiz Edilen Alanlar
Lipid metabolizması: Kalp sağlığı; beslenme, genetik ve çevresel faktörlerin dengesine bağlıdır. Bazı genler LDL ve HDL kolesterol seviyelerini etkiler ve kalp hastalığı riski ile ilişkilidir.

Metilasyon: DNA onarım süreçleri ile ilgilidir. Bu mekanizmada meydana gelebilecek bir düzensizlik, birçok hastalığın temelini oluşturabilir. Gen analizleriyle DNA metilasyonunun araştırılması, hastalık risklerinin veya oluşumunun aydınlatılmasına katkı sağlar.

Detoksifikasyon: Detoksifikasyon; vücuda zarar veren toksinlerin böbrek, karaciğer ve ter bezleri ile vücuttan atılması ve organizmanın arınmasıdır. DNA Health testi ilgili genlerin analiziyle kişinin detoksifikasyon becerisini tanımlar.

Enflamasyon: Enflamasyon vücudun bağışıklık ve doku iyileşmesine hayati tepkisidir. Vücutta enflamasyonla ilgili maddelerin salınımı, enflamasyonu yönlendiren genler tarafından kontrol edilir. Obezite, kalp hastalığı, artrit ve enflamatuar bağırsak gibi birçok yaygın hastalık, kronik düşük dereceli enflamasyonla ilişkilendirilmiştir.
Oksidatif stres: Vücudumuza alınan oksijenin kullanımı ve metabolizması sırasında oluşan serbest radikaller, vücudun enerji üreten işlemlerinin yan ürünüdür. Vücudumuz bu radikalleri kontrol altında tutar, ancak bazen aşırı reaktif olabilir, DNA’ya zarar verebilirler. Bu duruma oksidatif stres denir.

Kemik sağlığı: Kemik yoğunluğu ve sağlam kemik yapısı vücudun ayakta durmasını sağlayan iskelet sistemi için çok önemlidir. Son araştırmalara göre kemik sağlığının analizinde ve kaybının önlenmesinde hem beslenme hem de genetik faktörler önemli rol oynamaktadır.

İnsülin hassasiyeti: İnsülin pankreasın salgıladığı bir hormondur. Ana rolü kanda dolaşan şeker miktarını düzenlemektir. İnsülin; obezite, Tip 2 Diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları da dahil olmak üzere sık görülen birçok rahatsızlıkta önemli bir rol oynar.

Gıda hassasiyeti: Belirli besinlerde bulunan bazı gıda bileşenleri, bireyleri farklı şekilde etkileyebilir. Son araştırmalar, bireyin belirli bir gıda bileşenine nasıl cevap verdiği konusunda genetik testlerin güçlü bir rehber olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
dnaHealth testi aşağıdaki alanlara ait bilimselliği kanıtlanmış önemli genleri analiz eder:
• Lipid metabolizması
• Metilasyon
• Detoksifikasyon
• Enflamasyon
• Oksidatif stres
• Kemik sağlığı
• İnsülin hassasiyeti
• Gıda hassasiyeti
• Aşırı demir yükü
• Laktoz intoleransı
• Kafein hassasiyeti
• PUFA metabolizması (Çoklu doymamış yağ)
• Tuz hassasiyeti
• Damak tadı
• Alkol metabolizması