dnaMind testiyle, genlerde görülen ve testi, bireyin zihinsel hastalık riskine ışık tutarak önlem alınmasında veya zihinsel rahatsızlıkları olan bireylerde kişiye özel stratejilerin belirlenmesinde yardımcı olur.

dnaMind

Zihinsel Hastalık Riskinin Önlenmesi
Hakkında Rehberlik
dnaMind testiyle, genlerde görülen ve testi, bireyin zihinsel hastalık riskine ışık tutarak önlem alınmasında veya zihinsel rahatsızlıkları olan bireylerde kişiye özel stratejilerin belirlenmesinde yardımcı olur.
Akıl sağlığını etkileyen kilit biyolojik alanlardaki farklılıklar, çevresel faktörlerle birlikte çeşitli hastalıkların gelişme riskini artırmaktadır. Zihinsel hastalıkların gelişim riskine katkıda bulunan temel biyolojik süreçlerde yer alan genetik varyasyonlar, hastalığın önlenmesi hakkında fikir verebilir.

Bireyin genetik yapısı birçok alanda olduğu gibi zihinsel rahatsızlıkları olan veya risk altında olan bireyler için en uygun stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. dnaMind testi bu alanda önemi kanıtlanmış genleri incelemektedir.
dnaMind testi aşağıdaki alanlarda genetik analiz sunar:
Nörodejeneratif hastalıklar: Hafif zihinsel gerileme ve geç başlangıçlı Alzheimer hastalığı
Duygudurum bozuklukları: Depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu
Bağımlılık yapıcı davranışlar: Alkol, nikotin, madde bağımlılığı riski, esrar kullanımına dayalı psikoz yanıtı, yeme bozuklukları, adrenalin arayan/risk alma
dnaMind Testiyle Analiz Edilen Alanlar
Lipid metabolizması: Apolipoprotein E, lipid metabolizması yolunda önemli bir proteindir ve Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığı (LOAD) riski analizi için hedef gen olarak kabul edilir ve LOAD patogenezinde birçok rol oynar.

Enflamasyon: Nöroenflamasyon, psikiyatrik bozuklukların başlangıcına aracılık eden mekanizmalardan biri olarak kabul edilir. Proenflamatuar sitokinleri şifreleyen genler çevresel faktörlerle birlikte, nörodejeneratif hastalıklar ve duygudurum bozuklukları dahil olmak üzere çeşitli psikiyatrik hastalıkların gelişme riskini artırabilir.

Metilasyon: Enzimatik eksikliklerden kaynaklanan zayıf metilasyon fonksiyonu ve düşük B vitamini seviyeleri, duygudurum bozukluğu riski ile ilişkilendirilmiştir.

Wnt sinyali: Wnt sinyal yolakları, hücre yüzey reseptörleri yoluyla bir hücreye sinyalleri ileten glikoproteinlerden oluşmuş sinyal iletim yolakları grubudur. Embriyonik gelişim sırasında hücrenin yapısı, polaritesi, nöral paterni ve organogenezi gibi kritik yönlerini düzenler.

Stres yanıtı: Strese maruz kalmanın zihinsel bozuklukları hızlandırdığı bilinmektedir. Oksitosin stres yönetiminde önemli bir rol oynar ve oksitosin reseptör genindeki (OXTR) genetik varyasyon anksiyete, depresyon ve buna bağlı stres fenotiplerine neden olmaktadır.

Hücre sinyali: Hücre sinyal mekanizmasında yer alan proteinleri kodlayan genler, sinir hücreleri (nöronlar) arasında hücreden hücreye iletişimi sağlayarak nöronal ömür ve hafıza oluşumunda görev alır. Bu yolaklardaki bozulmalar, çeşitli duygudurum bozuklukları, özellikle de bipolar bozuklukla ilişkilidir.
Dopaminerjik yolak ve dopamin cevabı: Dopamin, beyinde sentezlenen katekolamin ailesinin uyarıcı bir nörotransmitteridir. Dopamin üretiminde, deformasyonunda ve reseptör fonksiyonundaki değişiklikler, zihinsel gerileme ve duygudurum bozukluklarına yol açabilir. Madde bağımlılığı, heyecan ve risk arayışı, yeme bozuklukları dahil olmak üzere bağımlılık yapıcı davranış bozuklukları ile ilgili hassasiyeti artırabilir.

Endokannabinoid yolak: Bu panelde, esrar ve diğer maddelere bağımlılık riskini artırdığı bilimsel çalışmalarca kanıtlanmış olan genetik varyantların etkileri incelenmektedir.

GABAerjik yolak: Gama-aminobütirik asit (GABA), ağırlıklı olarak merkezi sinir sisteminde ifade edilen ana inhibitör bir nörotransmitterdir. GABAerjik sistemin zayıflaması endişe, huzursuzluk, insomnia (uykusuzluk), uyarılma ve egzajere reaktiviteye sebep olabilir.

Nörotrofin yolak: Nörotrofinler, sinir hücrelerinin farklılaşması ve daha uzun yaşamasında rol oynayan trofik faktör ailesidir. Nörotrofin fonksiyonu sinir gelişiminin yanı sıra öğrenme ve hafıza gibi yüksek dereceli aktiviteler için önemlidir.

Serotonerjik yolak: Serotonin, gastrointestinal sistemde, kanda trombositlerde ve merkezi sinir sisteminde (CNS) bulunur; refah ve mutluluk duygularına yön veren önemli bir ruh hali modülatörüdür. Düşük serotonin seviyeleri, depresyon da dahil olmak üzere duygudurum bozuklukları ile ilişkilidir.
dnaMind testi aşağıdaki alanlara ait bilimselliği kanıtlanmış önemli genleri analiz eder:
• Lipid metabolizması
• Enflamasyon
• Metilasyon
• Wnt sinyali
• Stres yanıtı
• Hücre sinyali
• Endokannabinoid yolak
• GABAerjik yolak
• Nörotrofik, dopaminerjik ve serotonerjik yolaklar